Cách Nấu Nước Mát | Nước Sâm Lạnh Ngon Giải Nhiệt Ngày Hè


Cách Nấu Nước Mát | Nước Sâm Lạnh Ngon Giải Nhiệt Ngày Hè
Chia sẻ công thức và cách nấu nước mát, nước sâm ngon cho ngày hè. Chỉ với 2 bó, bạn có thể nấu 4 - 5 lít nước mát vừa ngon vừa giúp cả nhà giải khát vào những ngày nóng.
công thức: Đồ Uống
Nguyên liệu
  • - 2 bó nước mát (mía lau, mã đề, cỏ tranh, lá dứa, lẻ bạn, râu bắp, ngò, cây thuốc dòi)
  • - 4L nước
  • - 200g đường đen (mua đường đen Nữ Hoàng https://shp.ee/g9srbk5 )
  • - xíu muối

How to Cook Cool Water | Delicious Cold Ginseng Drink to Cool Down Summer Days

Share the recipe and how to cook cool, delicious ginseng water for summer days. With just 2 bunches, you can cook 4 – 5 liters of cool water that is both delicious and refreshing for the whole family on hot days.

– 2 bunches of cool water (sugar cane, plantain, thatch grass, pandan leaves, cassia leaves, corn silk, coriander, medicinal herb)
– 4L of water
– 200g black sugar (buy Queen black sugar https://shp.ee/g9srbk5)
– a little salt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rate this recipe: