Canh Mộc Nhĩ Táo Đỏ ổn định đường huyết, giảm cholesterol

Canh Mộc Nhĩ Táo Đỏ ổn định đường huyết, giảm cholesterol
Đừng bỏ lỡ Món Canh LÀM SẠCH MÁU NHIỄM - GIẢM CHOLESTEROL, CÂN BẰNG ĐƯỜNG HUYẾT trong 7 NGÀY - Một phương thuốc tự nhiên cho bệnh tiểu đường loại 2 và cholesterol cao
công thức: Món canh/súp
Nguyên liệu
  • - 10 gr nấm mèo
  • - 10 gr gừng
  • - 6 quả táo đỏ
  • - 100 gr thịt heo
  • - 2 củ hành khô
  • - 500ml nước
  • - 1 gr muối, 1 gr tiêu, 1 gr đường
 

Red Apple Wood Ear Soup stabilizes blood sugar and reduces cholesterol
Don’t miss the INFECTED BLOOD CLEANSE Soup – REDUCE CHOLESTEROL, BALANCE BLOOD SUGAR in 7 DAYS – A natural remedy for type 2 diabetes and high cholesterol
Recipe: Soup/soup
Ingredient
– 10 grams of mushrooms
– 10 grams of ginger
– 6 red apples
– 100 grams of pork
– 2 dried onions
– 500ml of water
– 1 gr salt, 1 gr pepper, 1 gr sugar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rate this recipe: