Cách Làm Sương Sâm Bằng Máy Xay Sinh Tố Giải Khát Ngày Nóng


Cách Làm Sương Sâm Bằng Máy Xay Sinh Tố Giải Khát Ngày Nóng
Chia sẻ công thức và cách làm sương sâm bằng máy xay sinh tố tại nhà. Sương sâm làm rất đơn giản, đây không chỉ là món giải khát trong những ngày nóng mà còn giúp nhuận gan, tiêu độc...
công thức: Ăn vặt
Nguyên liệu
  • - 200g lá sương sâm (lá sâm lông)
  • - 2 lít nước
  • - 5ml dầu ăn
  • - vài giọt chanh

How to Make Ginseng Frosting with a Blender to Refresh on a Hot Day

Share the recipe and how to make ginseng mist with a blender at home. Ginseng dew is very simple to make. This is not only a refreshing dish on hot days but also helps relax the liver, detoxify…

– 200g ginseng leaves (hairy ginseng leaves)
– 2 liters of water
– 5ml cooking oil
– a few drops of lemon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rate this recipe: