CÁCH CHƯNG TỔ YẾN NGŨ VỊ TẠI NHÀ


CÁCH CHƯNG TỔ YẾN NGŨ VỊ TẠI NHÀ
Chia sẻ công thức và cách chưng yến hủ ngũ vị: NHÂN SÂM, TÁO ĐỎ, HẠT SEN, HẠT CHIA, ĐƯỜNG PHÈN. Yến chưng là món ăn bổ dưỡng, tăng sức đề kháng cho bé, người mang thai và người bệnh.
công thức: Món ăn gia đình
Nguyên liệu
  • - 3 tổ yến (25g - 30g)
  • - 1.3L nước
  • - 150g đường phèn
  • - 15g hạt sen
  • - 15g táo đỏ
  • - 30g nhân sâm tươi
  • - 2g hạt chia
  • - 15 Hủ thủy tinh

HOW TO COOK FIVE SPICE BIRD’S NEST AT HOME

Share the recipe and how to make five-spice bird’s nest soup: GINSENG, RED APPLE, LOTUS SEEDS, CHIA SEEDS, PEANUT SUGAR. Bird’s nest is a nutritious dish that increases resistance for babies, pregnant women and sick people.

– 3 bird’s nests (25g – 30g)
– 1.3L of water
– 150g rock sugar
– 15g lotus seeds
– 15g red apple
– 30g fresh ginseng
– 2g chia seeds
– 15 Glass jars

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rate this recipe: