Tự Làm Mì Tươi Và Nui Tại Nhà Cách Bảo Quản Được Lâu


Tự Làm Mì Tươi Và Nui Tại Nhà Cách Bảo Quản Được Lâu
Chia sẻ công thức và cách làm mì tươi, nui tại nhà dễ thành công. Mì tươi, nui có thể chế biến được rất nhiều món ngon. Cách bảo quản mì tươi, nui để được lâu.
Nguyên liệu
  • - 200g bột mì (thêm 50g bột mì làm bột áo)
  • - 1 quả trứng gà
  • - 20ml nước
  • - 2g muối
  • - Lượng nước cho thêm: 20 - 50ml

How to Make Fresh Pasta and Pasta at Home How to Preserve It for a Long Time

Share the recipe and how to make fresh noodles at home easily and successfully. Fresh noodles can make many delicious dishes. How to preserve fresh noodles for a long time.

– 200g flour (add 50g flour to make flour)
– 1 chicken egg
– 20ml water
– 2g salt
– Amount of water added: 20 – 50ml

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rate this recipe: