3 CÔNG THỨC NẤU 3 MÓN CHAY NGON những khi bận rộn


3 CÔNG THỨC NẤU 3 MÓN CHAY NGON những khi bận rộn
3 món Chay ngon đủ chất cho người ăn Chay hay mặn đều thích. Rau Cải Sốt Nấm, Cải Thìa sốt Nấm, Đậu Hủ Sốt Cà Chua, Đậu Hủ sốt Nấm, Đậu Hủ Nấm ram mặn, Đậu Hủ rim Nấm.
Nguyên liệu
 • * ĐẬU HỦ RIM NẤM
 • - 400gr Đậu Hũ
 • - 200gr Nấm Mỡ (Nấm Rơm)
 • - Hành Boa-rô / Hành Lá
 • - Ớt
 • * ĐẬU HŨ SỐT CÀ NẤM
 • - 400gr Đậu Hũ
 • - 80gr Nấm Đùi Gà
 • - 220gr Cà Chua
 • - Hành Lá / Ngò rí / Cần Tàu / Cần Tây
 • * CẢI THÌA SỐT NẤM
 • - 100gr Cà rốt
 • - 500gr Cải Thìa
 • - 80gr Nấm Đông Cô (Nấm gì cũng được)
 • - 120gr Nấm Mỡ ( Nấm gì cũng được)
Thông tin dinh dưỡng
Khẩu phần: 4 người
3 RECIPES TO COOK 3 DELICIOUS VEGAN DISHES when you’re busy

3 delicious vegetarian dishes with enough nutrients for both vegetarians and non-vegetarians. Vegetables with Mushroom Sauce, Bok Choy with Mushroom Sauce, Tofu with Tomato Sauce, Tofu with Mushroom Sauce, Salted Mushroom Tofu, Braised Tofu with Mushroom.

* TOFU WITH MUSHROOMS
– 400gr Tofu
– 200gr Button Mushroom (Straw Mushroom)
– Boar Onion / Green Onion
– Chilli
* TOFU WITH MUSHROOMS SAUCE
– 400gr Tofu
– 80gr Chicken Thigh Mushroom
– 220gr Tomatoes
– Green onions / Coriander / Chinese celery / Celery
* BELLY WITH MUSHROOMS SAUCE
– 100gr Carrots
– 500gr Bok Choy
– 80gr Shiitake Mushrooms (Any mushroom is fine)
– 120gr Fat Mushrooms (Any mushroom will do)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rate this recipe: