Cà tím cuộn thịt


Cà tím cuộn thịt
Cuộn Cà Tím lại và làm cách này, ngon hơn cả Cà Tím Nướng
Nguyên liệu
 • ●● Nguyên liệu (Ingredients)
 • - 600g cà tím(eggplant)
 • - 350g thịt (pork)
 • - 150g tôm (shrimp)
 • - Ớt , hành lá (chili, green onion)
 • Làm sốt gồm có (sauce recipe)
 • - 1 Tbsp hành tỏi băm (minced shallot and garlic)
 • - ½ Tbsp nước mắm (fish sauce)
 • - 1 tsp bột nêm (seasoning powder)
 • - 1 Tbsp Đường (sugar)
 • - 1 Tbsp Dầu hào (oyster)
 • - 1 Tbsp Tương ớt (chili sauce)
 • - 1 Tbsp Tương cà (tomato sauce)
 • - 5 Tbsp nước lọc (water)
 • Gia vị ướp thịt (marinate for pork)
 • - 1 Tbsp hành tỏi băm (minced shallot and garlic)
 • - 1 tsp bột nêm (seasoning powder)
 • - 2 tsp nước mắm (fish sauce)
 • - 1 tsp đường (sugar)
 • - ½ tsp tiêu (pepper)
 • - 1 tsp dầu mè (sesame oil)
 • - 1 cái trứng gà (egg)
 • - ½ Tbsp bột bắp (corn starch)
Eggplant rolled with meat

Roll up the Eggplant and do it this way, better than Grilled Eggplant

●● Ingredients (Ingredients)
– 600g eggplant
– 350g pork
– 150g shrimp (shrimp)
– Chili, green onion (chili, green onion)
Make the sauce including (sauce recipe)
– 1 Tbsp minced shallot and garlic
– ½ Tbsp fish sauce
– 1 teaspoon seasoning powder
– 1 Tbsp Sugar
– 1 Tbsp Oyster sauce (oyster)
– 1 Tbsp Chili sauce
– 1 Tbsp Tomato sauce
– 5 Tbsp filtered water (water)
Marinate for pork
– 1 Tbsp minced shallot and garlic
– 1 teaspoon seasoning powder
– 2 teaspoons fish sauce
– 1 teaspoon sugar
– ½ tsp pepper
– 1 teaspoon sesame oil
– 1 chicken egg
– ½ Tbsp cornstarch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rate this recipe: