Sử dụng Bột Cốt Dừa để bánh Bông Lan được thơm ngon hơn Hết mùi Tanh của Trứng

NGUYÊN LIỆU

Lòng đỏ

5 lòng đỏ trứng

25g bột cốt dừa (1/2 gói)

100g bột mì số 8

40g dầu ăn

40g đường cát

40g sữa tươi không đường

Lòng trắng

5 lòng trắng trứng

½ quả chanh nhỏ (1,5 thìa café nước cốt chanh)

60g đường cát

Lưu ý:

Khuôn dùng khuôn tròn 20cm, có thể dùng nhiều khuôn có kích thước nhỏ hấp hoặc nướng sẽ thơm hơn ạ Hấp lứa nhỏ (lửa dưới trung bình một chút) thời gian từ 50 phút đến 60 phút. Chịu khó hấp lừa nhỏ, không hấp lửa lớn quá bánh sẽ bị xẹp ấy ạ.

Nướng nhiệt độ 160 độ C thời gian 40 phút, thời gian này có thể tăng hoặc giảm 5 phút tùy lò. Lò mở chế độ 2 lửa không quạt (là mở lửa trên và lửa dưới)

Use Coconut Powder to make the sponge cake more delicious and eliminate the fishy smell of eggs

INGREDIENT

Yolk

5 egg yolks

25g coconut powder (1/2 pack)

100g No. 8 flour

40g cooking oil

40g granulated sugar

40g unsweetened fresh milk

Whites

5 egg whites

½ small lemon (1.5 teaspoons lemon juice)

60g granulated sugar

Note:

Use a 20cm round mold. You can use many small sized molds to steam or bake for more flavor. Steam on low heat (slightly below average heat) for 50 minutes to 60 minutes. Be careful steaming the donkey, don’t steam it on too high a fire or the cake will collapse.

Bake at 160 degrees Celsius for 40 minutes, this time can be increased or decreased by 5 minutes depending on the oven. The oven opens in 2 fanless fire mode (opening the upper fire and lower fire)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *