Ngâm Củ Kiệu với Bột bí quyết ngâm một tuần là ăn được

NGUYÊN LIỆU

1kg kiệu

150g bột năng

40g muối hạt Nấu giấm đường

375g nước (1,5 chén nước)

375g đường (1,5 chén đường)

375g giấm (1,5 chén giấm giấm chua nhiều dung 1 chén thôi ạ)

5g muối (1 thìa cafe)

Soak Cu Kieu with Secret Powder and soak for a week before you can eat it

INGREDIENT

1kg palanquin

150g tapioca starch

40g salt Cook sugar vinegar

375g water (1.5 cups water)

375g sugar (1.5 cups sugar)

375g vinegar (1.5 cups of sour vinegar, only 1 cup)

5g salt (1 teaspoon)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *