Bún Tươi | Cách Làm Bún Tại Nhà Đơn Giản Nhất Không Cần Khuôn


Bún Tươi | Cách Làm Bún Tại Nhà Đơn Giản Nhất Không Cần Khuôn
Chia sẻ công thức và cách làm bún tươi dai ngon tại nhà. Bún tươi làm đơn giản , chỉ cần bột gạo, nước là bạn có thể làm ngay những mẻ bún trắng, đảm bảo vệ sinh.
Nguyên liệu
  • - 2 chén bột gạo (200g)
  • - 1 chén nước (200ml)
  • - 3 muỗng dầu (30ml)
  • - 1 muỗng chanh (5ml)
  • - xíu muối (1g)

Fresh Vermicelli | The Simplest Way to Make Vermicelli at Home Without Molds

Share the recipe and how to make fresh and delicious vermicelli at home. Fresh vermicelli is simple to make, just rice flour and water and you can immediately make batches of white vermicelli, ensuring hygiene.

– 2 cups rice flour (200g)
– 1 cup of water (200ml)
– 3 tablespoons of oil (30ml)
– 1 teaspoon lemon (5ml)
– a little salt (1g)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rate this recipe: