Bí Quyết lấy Trùng để có món Bánh Da Lợn ăn một lần nhớ mãi

NGUYÊN LIỆU

Lớp màu vàng (lớp đậu xanh)/ Yellow layer (green bean layer)

50g đậu xanh /50g green beans

1/3 thìa cafe muối / 1/3 tsp salt

½ chén nước để nấu đậu xanh/ ½ cup of water to cook green beans

100g bột năng / 100g tapioca

150g đường / 150g sugar

375g nước cốt dừa / 375g coconut milk

10g bột gạo / 10g rice flour

1 thìa cafe dầu ăn / 1 tsp oil

Lớp màu xanh (lớp lá dứa) / Green layer (pineapple leaf layer)

50g lá dứa / 50g pandan leaves

250g bột năng / 250g tapioca

150g đường / 150g sugar

500g nước (250g nước để xay lá dứa, 250g nước để khuấy bột) / 500g water

1 thìa cafe dầu ăn / 1 tsp oil

½ đến 1 thìa café hương lá dứa / ½ to 1 teaspoon pandan flavor

Hấp 11 lớp bánh,

lớp đầu tiên hấp 5 phút, lớp thứ hai trở đi mỗi lớp tăng thêm 1 phút

Lớp thứ 2 là 6 phút

– Lớp thứ 3 là 7 phút

– Lớp thứ 4 là 8 phút

– Lớp thứ 5 là 9 phút

– Lớp thứ 6 là 10 phút

– Lớp thứ 7 là 11 phút

– Lớp thứ 8 là 12 phút

– Lớp thứ 9 là 13 phút

– Lớp thứ 10 là 14 phút

– Lớp thứ 11 là 15 phút

Hấp bánh với lửa trung bình

The secret to getting Worms to have Pig Skin Cake that you can eat once and remember forever

INGREDIENT

Yellow layer (green bean layer)/ Yellow layer (green bean layer)

50g green beans /50g green beans

1/3 teaspoon salt / 1/3 teaspoon salt

½ cup of water to cook green beans/ ½ cup of water to cook green beans

100g tapioca starch / 100g tapioca

150g sugar / 150g sugar

375g coconut milk / 375g coconut milk

10g rice flour / 10g rice flour

1 teaspoon cooking oil / 1 teaspoon oil

Green layer (pineapple leaf layer) / Green layer (pineapple leaf layer)

50g pandan leaves / 50g pandan leaves

250g tapioca starch / 250g tapioca

150g sugar / 150g sugar

500g water (250g water to grind pandan leaves, 250g water to stir dough) / 500g water

1 teaspoon cooking oil / 1 teaspoon oil

½ to 1 teaspoon pandan flavor / ½ to 1 teaspoon pandan flavor

Steam 11 layers of cake,

The first layer steams for 5 minutes, the second layer onwards increases by 1 minute each

The second layer is 6 minutes

– The 3rd class is 7 minutes

– The 4th class is 8 minutes

– The 5th class is 9 minutes

– 6th class is 10 minutes

– 7th class is 11 minutes

– 8th class is 12 minutes

– 9th class is 13 minutes

– The 10th class is 14 minutes

– The 11th class is 15 minutes

Steam the cake over medium heat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *